Regels

Bij een competitie horen natuurlijk ook regels. Deze zijn lekker simpel gehouden.

Regelement De RS Zeilcompetitie

Veiligheid

Je mag alleen wedstrijdzeilen als je alles aan je eigen veiligheid hebt gedaan: Altijd een goed zwemvest dragen. Per team vaart er een coach mee welke aanwijzingen kan geven en als rescue dient.

Vermijden

Boten mogen niet met elkaar botsen of toucheren. Ook al heb je voorrang moet je een botsing zien te voorkomen. Gebeurt dit wel zal de scheidsrechter hierop reageren.

Voorrang

Stuurboord wijkt voor bakboord. Als je zeil aan de rechterkant van de boot zit (jij zit dan aan de linkerkant van de boot) vaar je over stuurboord (rechts). Dan moet je ruimte geven aan iedereen die zijn zeil over bakboord (links) heeft staan.

Naast elkaar
Wanneer boten naast elkaar liggen moet de boot die dichter bij de wind vaart uitwijken voor de boot verder van de wind af.

Achter elkaar
Wanneer boten over dezelfde boeg liggen (dus allebei over bakboord bijvoorbeeld) maar niet naast elkaar, moet de boot die wil inhalen of achterste ligt uitwijken.

Overstag

Een boot die overstag gaat moet uitwijken. Ook als je voorrang hebt mag je niet zo van richting veranderen dat anderen meteen moeten uitwijken.

Boei

Als je naast elkaar bij de boei komt moet de binnenste boot ruimte krijgen om er omheen te kunnen gaan. De buitenste boot moet dus ruimte geven.

Start

Op het startschot moet je achter de startlijn zijn. Na het startschot moet je de baan varen die door de wedstrijdorganisatie is aangegeven. Je mag een boei van de baan niet raken, doe je dit wel moet je een strafrondje doen opgelegd door de scheidsrechter. Start procedure is als volgt 5 minuten, 4 minuten ,1 minuut en start. Dit wordt gedaan door vlaggen op te steken.

Scheidsrechter

De scheidsrechter is er om eventuele straffen uit te delen. Dat betekent dat als je een foutje hebt gemaakt de scheidsrechter een straf kan uitdelen. Dit doet hij door te fluiten, een rode vlag in de lucht te steken en te wijzen naar de betreffende boot. Deze boot moet dan een strafrondje varen en mag daarna weer verder. Ook kan een scheidsrechter een team diskwalificeren als ze zich ernstig misdragen.

Aanwijzingen

De coach vaart constant rond en dient als Rescue. De coach mag zo veel aanwijzingen geven als hij wil, als deze maar gericht zijn op het leuker en leerzamer maken van de wedstrijd.